W naszej parafii p.w. Świętego Ducha w Łowiczu terminy Sakramentu I Komunii Świętej

wraz z godzinami są niezmienne. W związku z powyższą informacją wyglądają następująco:


 Szkoła Podstawowa Nr 4 oraz Szkoła Podstawowa w Dąbkowicach

ZAWSZE w DRUGĄ NIEDZIELĘ MAJA    GODZINA 10:00

zaś

  Szkoła Podstawowa Nr.2 ZAWSZE w TRZECIĄ NIEDZIELĘ MAJA   GODZINA 10:00

 

 

 

Zwracamy się z prośbą do rodziców aby na PRÓBĘ przed Komunią Świętą dzieci umiały następującą formułę


Prośba dzieci o Błogosławieństwo:

"Błogosław nam Mamo, Błogosław nam Tato dłońmi swoimi, gdy dziś Chrystusa do serca mam przyjąć wspólnie z innymi. Na Święta chwilę, w radości czy udręce niech błogosławią nam Rodziców ręce. "

 

Filmowanie i zdjęcia w czasie niedzielnej uroczystości:

 

·        Wyłącznie osoby do tego wyznaczone.

·        Nikt więcej  nie może przebywać obok dzieci w przestrzeni liturgicznej.

 

Dekoracja kościoła i liturgia:

 

·        Dekoracja kościoła jest troską rodziców; koniecznie proszę jednak skonsultować pomysły, aby w pełni zachować przepisy liturgiczne 

·        Czynny udział w liturgii Mszy św. komunijnej biorą udział wyłącznie rodzice. Wyborem osób i przygotowaniami pokierują panie katechetki.

 

Próby i spotkania przed niedzielną uroczystością:

 

·        Terminy ustalane na bieżąco w odpowiednim czasie przed Sakramentem