Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do sakramentów 'wtajemniczenia chrześcijańskiego' i stanowi dopełnienie łaski chrztu.
Każdy chrześcijanin powinien przyjąć ten sakrament, a po przyjęciu zobowiązany jest do szerzenia wiary i jej obrony (por. KKK pkt. 1285)

 

W naszej parafii (zgodnie z instrukcją I Synodu Diecezji Łowickiej) przygotowanie trwa dwa lata.
Okres przygotowania rozpoczyna katecheza dla rodziców, po której zapisują swoje pociechy (uczniów klas II gimnazjów lub starszych) otrzymując dla nich indeks.
W pierwszym - liturgicznym - roku przygotowania kandydaci poznają liturgię Kościoła uczestnicząc w nabożeństwach, a przede wszystkim przystępując przez 9 pierwszych piątków miesiąca do sakramentalnej spowiedzi, która jest zasadniczym filarem pierwszego roku przygotowania.
W drugim rok przygotowania - biblijnym - kandydaci spotykają się w małych grupach (do 10 osób) z animatorem, aby rozważać to co jest istotnym w życiu chrześcijańskim.
Okres przygotowania kończy upragniona Uroczystość Bierzmowania - w sobotę poprzedzającą Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - przed zakończeniem III klasy gimnazjum.

 

Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych
termin zostanie ustalony
salka przy kancelarii

 

Z Instrukcji Synodalnej o Sakramencie Bierzmowania

Do przyjęcia sakramentu bierzmowania może być dopuszczony kandydat, który:

Trzeba również pamiętać o wyborze właściwego, chrześcijańskiego imienia dla siebie, czyli świętego patrona.