Bierzmowanie

Kochani!

Sakrament bierzmowania kandydatom z klas ósmych i dorosłym będzie udzielony w naszym kościele 27 maja 2023 r. na mszy św. o godz 10.00

Indywidualne rozmowy z kandydatami odbędą się 22 kwietnia 2023 r. od godz. 8.30 (po mszy o 8.00). Dokładna lista godzinowa: 

8.30-10.00 - SP2 kl. 8a i 8b

10.00-11.30 - SP2 kl. 8c i 8d

11.30-13.30 - SP4 

13.30 - SP "Pijarska", SP w Dąbkowicach Dolnych, SP w Jamnie i dorośli


Próba przed sakramentem bierzmowania odbędzie się 25 maja 2023 r. o godz. 18.30 (po mszy o 18.00). 

Spowiedź przed sakramentem bierzmowania odbędzie się w piątek, 26 maja 2023 r. od godz. 17.00. 


Na msze św. z ks. Biskupem, ubieramy się ELEGANCKO.

Chłopcy: spodnie garniturowe + koszula.

Dziewczęta: spodnie albo sukienka + koszula.

Można też oczywiście ubrać się w tradycyjny strój łowicki! Będziecie pięknie w nich wyglądać! :)

 

Dialog DO NAUCZENIA!

Po odczytaniu Ewangelii ks. Biskup zwraca się do kandydatów:

Droga młodzieży (Drodzy bracia i siostry), powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem,

jakich  łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci odpowiadają:

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania według jej zasad. Amen.

Homilia (kazanie)

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Po pytaniach skierowanych do kandydatów, ksiądz Biskup mówi: Taka jest nasza wiara..., ... jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Kandydaci odpowiadają:

Amen.

 

Liturgia sakramentu

Włożenie rąk: Biskup odmawia nad bierzmowanymi modlitwę. Odpowiadamy:

Amen.

Namaszczenie Krzyżmem św.

Biskup Krzyżmem św. kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i mówi: "N. przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

Bierzmowany odpowiada:

Amen.

 

Biskup dodaje: Pokój z tobą.

Bierzmowany odpowiada:

z duchem twoim.

 


Sakrament Bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do sakramentów 'wtajemniczenia chrześcijańskiego' i stanowi dopełnienie łaski chrztu.

Każdy chrześcijanin powinien przyjąć ten sakrament, a po przyjęciu zobowiązany jest do szerzenia wiary i jej obrony (por. KKK pkt. 1285)

 

W naszej parafii (zgodnie z instrukcją I Synodu Diecezji Łowickiej) przygotowanie trwa dwa lata.
Okres przygotowania rozpoczyna katecheza dla rodziców, po której zapisują swoje pociechy (uczniów klas VII szkoły podstawowej lub starszych) otrzymując dla nich indeks.
W pierwszym - liturgicznym - roku przygotowania kandydaci poznają liturgię Kościoła uczestnicząc w nabożeństwach, a przede wszystkim przystępując przez 9 pierwszych piątków miesiąca do sakramentalnej spowiedzi, która jest zasadniczym filarem pierwszego roku przygotowania.
W drugim rok przygotowania - biblijnym - kandydaci spotykają się na comiesięcznych spotkaniach w kościele, aby rozważać to co jest istotnym w życiu chrześcijańskim. Spotykania odbywają się w każdą II niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 10.00.
Okres przygotowania kończy upragniona Uroczystość Bierzmowania - w sobotę poprzedzającą Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - przed zakończeniem VIII klasy szkoły podstawowej.

 

Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych
termin zostanie ustalony
salka przy kancelarii

 

Z Instrukcji Synodalnej o Sakramencie Bierzmowania

Do przyjęcia sakramentu bierzmowania może być dopuszczony kandydat, który:

Trzeba również pamiętać o wyborze właściwego, chrześcijańskiego imienia dla siebie, czyli świętego patrona.