Bierzmowanie

Kochani! Najbliższe bierzmowanie planowane jest na Wigilię Zesłania Ducha Świętego w 2022 r. Szczegółowe ogłoszenia co do przygotowania kandydatów będą podane w krótce i są zależne od sytuacji pandemicznej. 

Dziękuję wszystkim, którzy złożyli deklaracje chęci przygotowania się i przyjęcia tego sakramentu!

 

Sakrament Bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do sakramentów 'wtajemniczenia chrześcijańskiego' i stanowi dopełnienie łaski chrztu.

Każdy chrześcijanin powinien przyjąć ten sakrament, a po przyjęciu zobowiązany jest do szerzenia wiary i jej obrony (por. KKK pkt. 1285)

 

W naszej parafii (zgodnie z instrukcją I Synodu Diecezji Łowickiej) przygotowanie trwa dwa lata.
Okres przygotowania rozpoczyna katecheza dla rodziców, po której zapisują swoje pociechy (uczniów klas VII szkoły podstawowej lub starszych) otrzymując dla nich indeks.
W pierwszym - liturgicznym - roku przygotowania kandydaci poznają liturgię Kościoła uczestnicząc w nabożeństwach, a przede wszystkim przystępując przez 9 pierwszych piątków miesiąca do sakramentalnej spowiedzi, która jest zasadniczym filarem pierwszego roku przygotowania.
W drugim rok przygotowania - biblijnym - kandydaci spotykają się na comiesięcznych spotkaniach w kościele, aby rozważać to co jest istotnym w życiu chrześcijańskim. Spotykania odbywają się w każdą II niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 10.00.
Okres przygotowania kończy upragniona Uroczystość Bierzmowania - w sobotę poprzedzającą Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - przed zakończeniem VIII klasy szkoły podstawowej.

 

Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych
termin zostanie ustalony
salka przy kancelarii

 

Z Instrukcji Synodalnej o Sakramencie Bierzmowania

Do przyjęcia sakramentu bierzmowania może być dopuszczony kandydat, który:

Trzeba również pamiętać o wyborze właściwego, chrześcijańskiego imienia dla siebie, czyli świętego patrona.