Siostry zakonne

Córki Najczystszego Serca NMP - nazywane "sercankami"

Os. Dąbrowskiego 2 m 6, Łowicz
tel. (0-46) 837 - 59 - 05

W domu mieszkają: