Siostry zakonne

Córki Najczystszego Serca NMP - nazywane "sercankami"

Os. Dąbrowskiego 5 m 13, Łowicz